Stuðningsyfirlýsing

Lyfjafræðingafélag Íslands lýsir yfir eindregnum stuðningi við fyrirætlanir Meðferðarátaks gegn lifrarbólgu C um að framleiða áhaldapakka til afhendingar fyrir einstaklinga sem neyta vímuefna í æð þeim að kostnaðarlausu. Ósk Meðferðarátaksins er að áhaldapakkar þessir verði afhentir í apótekum um allt land til að tryggja jafnan aðgang og stuðla að skaðaminnkun fyrir þennan hóp. Lyfjafræðingar sem starfa í apótekum eru einmitt sú heilbrigðisstétt sem almenningur hefur hvað greiðastan aðgang að og gegna því mikilvægu hlutverki hvað varðar fyrirbyggjandi aðgerðir af þessu tagi.

Lyfjafræðingafélag Íslands fagnar þessu mikilvæga framtaki Meðferðarátaks gegn lifrarbólgu C sem er mjög mikilvægt skref í forvörnum gegn erfiðum sjúkdómum hjá viðkvæmum hópi fólks. Lyfjafræðingafélag Íslands hvetur alla lyfjafræðinga til að leggja sitt af mörkum í þessu mikilvæga máli þannig að afhending áhaldapakka fyrir einstaklinga sem neyta vímuefna í æð verði tryggð á landsvísu.

F.h. stjórnar Lyfjafræðingafélags Íslands

Lóa María Magnúsdóttir, formaður LFÍ

85 ára afmælishátið LFÍ

Dagur lyfjafræðinnar var haldinn hátíðlegur 4. nóvember s.l. Í tilefni af 85 ára afmæli Lyfjafræðingafélags Íslands var Þorsteini Loftssyni prófessor veitt gullmerki félagsins fyrir ötult og fórnfúst starf í þágu lyfjafræði og Ólafi Ólafssyni lyfjafræðingi veitt gullmerki félagsins fyrir ötult og fórnfúst starf í þágu lyfjafræði á Íslandi og í þágu Lyfjafræðingafélags Íslands.

 

 

 

 

2017 Gullmerki LFI TL

Lóa María Magnúsdóttir formaður LFÍ, Þorsteinn Loftsson og Hanna Lilja Guðleifsdóttir eiginkona Þorsteins

2017 Gullmerki LFI OO

Lóa María Magnúsdóttir formaður LFÍ, Ólafur Ólafsson og Hlíf Þórarinsdóttir eiginkona Ólafs.

Starfsnám lyfjafræðinga í klínískri lyfjafræði hafið á Landspítala

Fyrstu_lyfjafraedingarnir_i_klinisku_lyfjafraedinami_a_LSH

Tveir lyfjafræðingar hófu starfsnám í klínískri lyfjafræði á sjúkahúsapóteki Landspítala 1. september 2016. Þetta eru fyrstu nemendurnir sem hefja slíkt starfsnám og því er þetta merkilegur áfangi fyrir sjúkrahúsapótekið, Landspítala og ekki síst sjúklinga sem njóta í auknu öryggi og meiri gæðum í lyfjameðferð á spítalanum. Teknir verða inn tveir lyfjafræðingar á ári í þetta starfsnám fyrstu þrjú árin.

Líkt og víða erlendis hefur orðið mikil framþróun í þjónustu klínískra lyfjafræðinga undanfarin ár á Íslandi. Skortur á klínískum lyfjafræðingum hefur verið þröskuldur fyrir frekari framþróun hérlendis og því verið brýn þörf á að bregðast við þeim vanda.              
Við uppbyggingu á náminu var ákveðið að leita til Breta um ráðgjöf og samstarf enda hafa þeir verið leiðandi í þróun klínískrar lyfjafræði. Síðastliðið ár hefur mikil vinna farið í að þróa samstarfið. 

Mynd: Klínískt lyfjafræðinám hafið á Landspítala 1. september 2016. Elín I. Jacobsen, klínískur lyfjafræðingur, leiðbeinandi, María Jóhannsdóttir, lyfjafræðingur í starfsnámi, Helga Kristinsdóttir, lyfjafræðingur í starfsnámi, Freyja Jónsdóttir, klínískur lyfjafræðingur, kennslustjóri í starfsnámi fyrir klíníska lyfjafræði, Pétur S. Gunnarsson, klínískur lyfjafræðingur, leiðbeinandi.

Lesa meira: Starfsnám lyfjafræðinga í klínískri lyfjafræði hafið á Landspítala

Lyfjaskil - taktu til!

Main poster icelandSkilaðu gömlum lyfjum til eyðingar í apótek

Niðurstöður könnunar sem framkvæmd var fyrir Lyfjastofnun gefa til kynna að geymslu lyfja á íslenskum heimilum er víða ábótavant, að hvetja þurfi almenning til að skila fyrndum lyfjum til eyðingar í apótek og fræða um örugga geymslu lyfja á heimilum. Við þetta haldast í hendur tölur frá Eitrunarmiðstöð Landspítalans um fjölda fyrirspurna vegna lyfjaeitrana.

Rúnu Hauksdóttur Hvannberg, forstjóra Lyfjastofnunar finnst tölurnar sláandi og telur ástæðu til að bregðast við vandanum. „Það liggur fyrir að fyrirspurnum vegna lyfjaeitrana hefur ekki farið fækkandi undanfarin ár. Ef við horfum á þá staðreynd í samhengi við niðurstöður nýlegrar könnunar sem sýna að lyf eru ekki geymd við nægilega öruggar aðstæður á íslenskum heimilum er ljóst að vekja þarf fólk til umhugsunar.“

Lyfjastofnun fer af stað með átaksverkefnið Lyfjaskil – taktu til! 2. mars sem er ætlað að taka á þessum vanda með vitundarvakningu hjá almenningi.

Í tengslum við átaksverkefnið opnar Lyfjastofnun vefinn www.lyfjaskil.is þar sem meðal annars verður hægt að lesa sér til um ráð varðandi geymslu lyfja á heimilum og hvernig á að bera sig að við tiltekt í lyfjaskápnum. Átakið stendur yfir dagana 2.-10. mars 2017.

Verkefnið er unnið í samstarfi við eftirtalda aðila og hefur hlotið styrk frá Lyfjafræðingafélagi Íslands og velferðarráðuneyti.

Samstarfsaðilar Lyfjaskil – taktu til!

Eitrunarmiðstöð Landspítalans

Embætti landlæknis

Félag atvinnurekenda

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Kolbeinn Guðmundsson, barnalæknir

Lyfjafræðingafélag Íslands

Lyfsalahópur Samtaka verslunar og þjónustu

Sjúkrahúsapótek Landspítalans

Velferðarráðuneyti

Öll apótek á Íslandi

Yfirlýsing norrænna lyfjafræðingafélaga vegna sýklalyfjaónæmis

Á 89. fundi norrænna lyfjafræðingafélaga (NFU) sem haldinn var í Osló dagana 14. til 16. ágúst var undirrituð yfirlýsing varðandi hlutverk lyfjafræðinga í baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi.

NFU-undirritun

Á myndinni má sjá formenn norrænu félaganna undirrita yfirlýsinguna, frá vinstri: Kristina Frithofsson (Svíþjóð), Tove Ytterbø (Noregi), Lóa María Magnúsdóttir (Íslandi), Kirst Kvarnström (Finnlandi) og Rikke Løvig Simonsen (Danmörku).

Lyfjafræðingar sem helstu sérfræðingar í lyfjum og notkun þeirra vilja með þessu leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi.

Yfirlýsinguna má nálgast hér.