Umsókn um vísinda, fræðslu og endurmenntunarstyrk

Varðandi frekari upplýsingar um úthlutun úr sjóðum er vísað í verklagsreglur 

sjóðastjórnar (hér), og reglugerðir Fræðslusjóðs (hér) og Vísindasjóðs (hér).

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ógilt netfang

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Veldu eitt atriði

Invalid Input

Invalid Input

0

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Með umsókn skulu fylgja gögn er varðar viðburðinn sem styrkurinn skal nýttur til, t.d. dagskrá eða annað. Ekki skal eingöngu senda tengla á heimasíður. Styrkþegar skulu skrifa greinargerð í Tímarit um lyfjafræði (TUL). Að öllu jöfnu skal miða við einnar blaðsíðu kynningu í tímaritinu (600-800 orð). Gott er að mynd af höfundi fylgi með ásamt mynd/myndum frá viðburðinum. Ef fleiri en einn aðili fá veittan samskonar styrk fyrir sama viðburð er mælst til þess að umsækjendur skili greinargerð saman. Ef um ráðstefnu er að ræða er tilvalið að skrifa samantekt af áhugaverðum fyrirlestrum, umfjöllunarefni umsækjanda eða t.d. að velja eitt ákveðið efni sem stóð hæst á ráðstefnunni. Skilyrði fyrir frekari styrkjum er að hafa skilað inn viðunandi greinargerð vegna fyrri styrkja. Skilafrestur greinargerðar eru 2 mánuðir frá því að styrkur er nýttur.

*Ekki er skilyrði að skila greinargerð í TUL vegna námskeiða eða náms en styrkir eru greiddir eftir að staðfesting á greiðslu hefur borist (kvittun).

Viðameiri verkefni, svo sem þróun á starfi lyfjafræðinga, útgáfa upplýsingabæklinga, gerð fræðsluefnis,forvarnarstarf o.fl.

Vegna viðameiri verkefna skal skila sérstakri áfangaskýrslu um gang verkefnisins sem styrkurinn var veittur til. Skýrslunni skal skilað á þar til gerðu eyðublaði til sjóðastjórnar einu ári eftir úthlutun. Skil á áfangaskýrslu vegna fyrri styrkja er skilyrði fyrir styrkveitingu

Þetta passar ekki