1. grein.

Sjóðurinn heitir Fræðslusjóður.

2. grein.

Aðeins félagar í LFÍ geta sótt um styrk úr sjóðnum.

Rekstur sjóðsins og úthlutun úr honum er í höndum sjóðastjórnar Vísinda- og Fræðslusjóðs, sem kosin er á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands.

3. grein.

Hlutverk sjóðsins er að styrkja:

  1. námskeiðahald fyrir lyfjafræðinga í þeim tilgangi að bæta lyfjafræðilega þjónustu við almenning.
  2. útgáfu upplýsingabæklinga um rétta og hagkvæma notkun lyfja.
  3. verkefni sem stuðlað geta að betri og skilvirkari nýtingu lyfja.
  4. hvert það verkefni sem að mati sjóðastjórnar hvetur til bættra starfshátta í lyfjafræði og lyfjafræðilegrar umsjár.
  5. vísinda- og rannsóknarstörf sem og sí- og endurmenntun lyfjafræðinga.

4. grein.

Höfuðstóll sjóðsins er Lyfsölusjóður samkvæmt lyfjalögum nr 93 frá 20. maí 1994. Tekjur er sjóðurinn fær skulu að jafnaði leggjast við höfuðstól.
Stjórn sjóðsins skal gæta þess að höfuðstóll hans rýrni ekki og ávaxta hann svo sem best verður á kosið miðað við aðstæður á hverjum tíma.
Úthlutunarfé á hverju ári má vera allt að 90% af tekjum (rauntekjum) síðasta árs.
Það fé sem ekki er úthlutað á árinu leggst við það fé sem kemur til úthlutunar á næsta ári.

5. grein.

Sjóðastjórn skal auglýsa eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum tvisvar á ári. Styrkþegar skulu birta greinargerð um verkefnin í Tímariti um lyfjafræði og/eða skila áfangaskýrslu til sjóðastjórnar (sækja skýrslu). Í tilfellum minni styrkja getur sjóðastjórn fallið frá kröfu um skil á greinargerð en styrkþegi skal þá skila inn afriti af reikningum vegna kostnaðar. Í ársskýrslu skal gerð grein fyrir úthlutun úr sjóðnum.

6. grein.

Ársskýrsla og endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fram á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands.

7. grein.

Stjórn sjóðsins skal setja sér skriflegar verklagsreglur um meðferð umsókna. Þar skal m.a. koma fram: hvernig auglýsa skuli umsóknarfrest, skil á umsóknum (rafræn skil og umsóknareyðublöð), úthlutunarviðmið, og lokaskýrslur. Aðalfundur Lyfjafræðingafélagsins skal samþykkja verklagsreglurnar og þær síðan birtar á heimasíðu LFÍ.

Verklagsreglur Fræðslusjóðs (sækja verklagsreglur hér).

8. grein.

Um breytingar á reglugerð þessari fer á sama hátt og um lagabreytingar Lyfjafræðingafélags Íslands.

9. grein.

Reglugerð þessi var samþykkt á aukaaðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands 5. desember 1999 og öðlaðist gildi 1. janúar 2000. Með breytingum samþykktum á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands 23. mars 2007, breytingum samþykktum á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands 23. mars 2010 og breytingum samþykktum á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands 20. mars 2019.